HOTARARE DE CONSILIUL LOCAL

HOTARARE DE CONSILIUL LOCAL

Read More →

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotarare Studiu de Fezabilitate Infiintare Retea Gaze Naturale Proiect de Hotarare -Asezamant Pastoral Proiect de Hotarare Inventariere Islaz Comuna Mereni

Read More →

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACTUALIZARE INVENTARIERE BUNURI

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACTUALIZARE INVENTARIERE BUNURI

Read More →

Proiecte de hotărâre

Proiect De Hotarare Consiliul Local Mereni 25.03.2021 Proiect De Hotarare Pentru Aprobarea Planului Anual De Actiuni Si Lucrari De Interes Local Pe Anul 2021 Proiect De Hotarare Privind Aprobarea Executie Bugetului De Dezvoltare Si A Bugetului De Functionare Ale Comunei Mereni Pentru Anul 2020

Read More →

Hotărâri

PROIECT DE HOTARARE ALEGERE VICEPRIMAR 25.03.2021 PROIECT DE HOTARARE CL MERENI 25.03.2021

Read More →

Hotarari Consiliul Local Mereni 10-16

Hotarari Consiliul Local Mereni 10-16

Read More →

PROIECTE DE HOTARARE CL MERENI

PROIECTE DE HOTARARE CL MERENI

Read More →

Hotărâre

PROCES VERBAL 25.01.2021 HOTARARE CL MERENI AN 2021

Read More →

Proces verbal

PROCES VERBAL

Read More →

PROIECT DE HOTARARE CL MERENI 05.08.2020

PROIECT DE HOTARARE CL MERENI 05.08.2020

Read More →

12