PROCES VERBAL CONSTITUIRE CONSILIUL LOCAL MERENI

PROCES VERBAL CONSTITUIRE CONSILIUL LOCAL MERENI

Read More →

HOTARARE COVID CSU

HOTARARE COVID CSU

Read More →

ANUNT TRANSFER FUNCTIONARI PUBLICI

ANUNT TRANSFER FUNCTIONARI PUBLICI

Read More →

Masuri Covid 19

HOTĂRÂRILE_nr._1_și_2_ale_Grupului_de_suport_tehnico-știintificaprobateprinHotarareanr.1aCNSSUdindatade2.02.2020 Ordin-DSU HOTĂRÂRE_privind_declararea_stării_de_alertă_și_măsurile_careseaplicpedurataacesteiapentruprevenireaicombatereaefectelorpandemieideCOVID19 ANEXA_nr._3_-_măsuri_pentru_diminuarea_impactului_tipului_de_risc ANEXA_nr._2_-_măsuri_pentru_asigurarea_rezilienței_comunităților 14.04.2020.HotCJSU10 08.07.2020.Anunt COVID 04.08.2020.HCLU 22

Read More →

Masuri fiscale

OMFP_3192_2019 oug181_26102020

Read More →

VALIDARE PRIMAR COMUNA MERENI

VALIDARE PRIMAR COMUNA MERENI

Read More →

VENITURI SALARILE 30.09.2020-UAT MERENI

VENITURI SALARILE 30.09.2020-UAT MERENI

Read More →

Alte documente

OUG_148-2020 SCHEME DE AJUTOR DE STAT LEGEA-CADRU nr. 153-2017 CODUL MUNCII CERERE UNICA DE PLATA 2020-APIA OUG_132_2020

Read More →

Proces verbal

PROCES VERBAL

Read More →

PROIECT DE HOTARARE CL MERENI 05.08.2020

PROIECT DE HOTARARE CL MERENI 05.08.2020

Read More →

1234