Consiliul local, HOTARARILE AUTORITATII DELIBERATIVE|

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3185 din 20.05.2022
    Privind modificarea și completarea HCL nr. 26/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul
    Reabilitare energetica și gestionarea inteligentă a energiei în clădire publică cu detinația de unitate de învățământ-Școala Mereni PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ -APELURILE DE PROIECTE PNRR/2022/C10 PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL
Close Search Window