HOTARARE DE CONSILIUL LOCAL

HOTARARE DE CONSILIUL LOCAL

Read More →

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotarare Studiu de Fezabilitate Infiintare Retea Gaze Naturale Proiect de Hotarare -Asezamant Pastoral Proiect de Hotarare Inventariere Islaz Comuna Mereni

Read More →

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACTUALIZARE INVENTARIERE BUNURI

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACTUALIZARE INVENTARIERE BUNURI

Read More →

Situații financiare

Buget Local Centralizat pe 2020 Si estimari 2021-2023 Bugetul Local Centralizat Pe 2019 Si Estimari 2020-2022 Situatii Financiare 31.09.2020 Situatii Financiare 31.12.2020

Read More →

Proiecte de hotărâre

Proiect De Hotarare Consiliul Local Mereni 25.03.2021 Proiect De Hotarare Pentru Aprobarea Planului Anual De Actiuni Si Lucrari De Interes Local Pe Anul 2021 Proiect De Hotarare Privind Aprobarea Executie Bugetului De Dezvoltare Si A Bugetului De Functionare Ale Comunei Mereni Pentru Anul 2020

Read More →

Hotărâri

PROIECT DE HOTARARE ALEGERE VICEPRIMAR 25.03.2021 PROIECT DE HOTARARE CL MERENI 25.03.2021

Read More →

DISPOZITIE SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI CL MERENI

DISPOZITIE SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI CL MERENI

Read More →

Hotarari Consiliul Local Mereni 10-16

Hotarari Consiliul Local Mereni 10-16

Read More →